"טוֹב לִי תוֹרַת פִּיךָ מֵאַלְפֵי זָהָב וָכָסֶף"

תהלים פ”ט

בית המדרש שלנו

לימוד תורה בבית מדרשנו

בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו" שם לעצמו מטרה להפיץ ולהמשיך את דרכו של מרן זיע"א. 

לקרב את ישראל לאביהם שבשמים מתוך אהבה ושמחה, ולהרבות בחסד מתוך מקום של תורה ודיבוק חברים.

בזכות מו"ר ועטרת ראשנו, צדיק יסוד עולם הראשל"צ הגה"צ הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, שבית מדרשנו קרוי על שמו ומוקדש לעילוי נשמתו, וכן בזכות כל הצדיקים שבית תורה וחסד מוקדש לעילוי נשמתם זיע"א ובזכות התורה והחסד שמשתדלים להרבות באהבה במקום, נברככם בתפילה שהיו הכהנים מברכים אחד את השני בבית המקדש (ראה מסכת תמיד פרק ה): "מי ששיכן את שמו בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה שלום וריעות".

מה בבית מדרשנו

מוזמנים להיות שותפים איתנו

להנצחת יקיריכם ולהבדיל להתברך בכל הברכות והישועות רפואה, זיווג הגון,  פרנסה, להצלחה במבחן, ביום שמחה וכו'

להקדשת יום ולילה של לימוד תורה בבית מדרשנו לברכה וישועה

להקדשת יום ולילה של לימוד תורה בבית מדרשנו לעילוי נשמת הנפטרים

ﬨורה

הנצחﬣ

קהיﬥה

חסד