משקיעים בהנצחה מכובדת ליקירינו!

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הנצחה

חשיבות הנצחת היקרים לנו

כידוע מחכמינו ז"ל שמעלת אמירת קדיש לנפטרים עצומה ונוראה. 

לעיתים בנוסף לקרובי המשפחה, או כשאין קרובי המשפחה יכולים לומר את הקדיש בשנה הראשונה לפטירה, או ביום האזכרה, ממנים בשכר תלמיד חכם ירא שמיים שיאמר את הקדיש.

בבית מדרשנו אנו ממנים אברך ירא שמיים האחראי על אמירת קדיש, 

על פי סדר יומי מיוחד שתיקן רבינו יוסף חיים מרן הבן איש חי זיע"א.

ניתן להקדיש יום לימוד, שבוע לימוד, קדיש ואשכבה.

בחרו את ההנצחה שלכם

בית המדרש "עטרת מרדכי אליהו" ברחובות מציע לך אפשרויות שונות לאזכרה וקדיש ליקירך.
האזכרה מתבצעת ע"י אברכים תלמידי חכמים יראי שמים. 

הקדשת שיעור תורה באתר

180.00 

כנדבת ליבך לתורה ולחסד

תרומה מינמלית: 1.00 

הקדשת יום לימוד

180.00 

הקדשת חודש לימוד

1,000.00 

הקדשת שבוע לימוד

260.00 

הנצחה בלוח שנה

101.00 

נר התמיד בבית המדרש

1,000.00 

ברכת השנה

101.00 

סעודת אזכרה לעילוי נשמת יקירכם

550.00 

שנת האזכרה

250.00 

שבוע האזכרה

260.00 

4 סלי מזון לחודש לשנה – 12 תשלומים

400.00 

חצי מטר בבניין הקריה

99.00 

מטר בבניין הקריה

199.00 

כנדבת ליבך בבניין הקריה

תרומה מינמלית: 1.00 

סעודת אזכרה לעילוי נשמת הנפטר

550.00 

הקדשת שבוע לימוד

260.00 

הקדשת יום לימוד לברכה

180.00 

סל מזון למשפחה נזקקת כנדבת לבך

תרומה מינמלית: 1.00 

לוח הזכרון שלנו

צפו בזמן אמת בלוח הזכרון המוצב בבית המדרש "עטרת מרדכי אליהו" ברחובות
(בשישי שבת המסך מקובע)

ﬨורה

הנצחﬣ

קהיﬥה

חסד