משקיעים בהנצחה מכובדת ליקירינו!

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הנצחה

חשיבות הנצחת היקרים לנו

כידוע מחכמינו ז"ל שמעלת אמירת קדיש לנפטרים עצומה ונוראה. 

לעיתים בנוסף לקרובי המשפחה, או כשאין קרובי המשפחה יכולים לומר את הקדיש בשנה הראשונה לפטירה, או ביום האזכרה, ממנים בשכר תלמיד חכם ירא שמיים שיאמר את הקדיש.

בבית מדרשנו אנו ממנים אברך ירא שמיים האחראי על אמירת קדיש, 

על פי סדר יומי מיוחד שתיקן רבינו יוסף חיים מרן הבן איש חי זיע"א.

ניתן להקדיש יום לימוד, שבוע לימוד, קדיש ואשכבה.

בחרו את ההנצחה שלכם

בית המדרש "עטרת מרדכי אליהו" ברחובות מציע לך אפשרויות שונות לאזכרה וקדיש ליקירך.
האזכרה מתבצעת ע"י אברכים תלמידי חכמים יראי שמים. 

הנצח כאן את יקירך
הנצחה מכובדת בלוח השנה לנפטר כולל אזכרה ביום הפטירה ואמירת משניות והזוה"ק לעילוי נשמתו כל השנה. לתורמינו היקרים
101 ש"ח למשך 12 חודשים. לתורמינו היקרים (100 ש"ח ומעלה לחודש או למשלימים לסכום) ההנצחה ללא עלות!

לוח הזכרון שלנו

צפו בזמן אמת בלוח הזכרון המוצב בבית המדרש "עטרת מרדכי אליהו" ברחובות
(בשישי שבת המסך מקובע)

ﬨורה

הנצחﬣ

קהיﬥה

חסד