ברוכים הבאים לספריית השיעורים שלנו

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

כל השיעורים

אמונה בקצרה

השיעור היומי

שיעור פרשת השבוע

ﬨורה

הנצחﬣ

קהיﬥה

חסד

משנכנס אדר מרבין בשמחה

מקיימים בהידור למהדרין ובנתינה אחת את כל מצוות הפורים!

ברכת השנה
כל יום,
כל השנה

הכניסו ברכה לביתכם בתורה ובחסד וזכו לברכה וישועה

ימים
שעות
דקות
שניות

פדיון נפש מיוחד
ותיקון הנפטרים

ערב ראש חודש ניסן, יום רביעי כ"ט אדר (22.3)
ההכנסות קודש ל"קמחא דפסחא"