היו גם אתם חלק מהפצת האור

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

היו שותפים!

לעמותה אישור ניהול תקין ואישור מס הכנסה לפי סעיף 46
לזיכוי במס הכנסה על כשליש מהתרומה
[לדוגמא: תרום 1,000 ₪ וקבל זיכוי מס של 350 ₪]
לתרומות מוכרות בחוץ לארץ
Recognized tax contributions
Click here

להקמת הוראת קבע ללא מסגרת אשראי לחץ כאן וניצור קשר בהקדם בס"ד
  |בהעברה בנקאית – עטרת מרדכי אליהו. בנק פאגי (52) סניף 174 חשבון 54173  |  או בפייפאל.   קהילות-קופה 3924

כנדבת ליבך לתורה ולחסד

תרומה מינמלית: 1.00 

מוצר מנוי לדוגמא

1.00 

הקדשת יום לימוד

180.00 

הקדשת חודש לימוד

1,000.00 

הקדשת שבוע לימוד

260.00 

הנצחה בלוח שנה

101.00 

פדיון נפש

360.00 

נר התמיד בבית המדרש

1,000.00 

ברכת השנה

101.00 

סעודת אזכרה לעילוי נשמת יקירכם

500.00 

סל מזון למשפחה נזקקת

תרומה מינמלית: 1.00 

שנת האזכרה

250.00 

שבוע האזכרה

260.00 

12 סלי מזון לשנה – 12 תשלומים

1,200.00 

4 סלי מזון לחודש לשנה – 12 תשלומים

400.00 

סעודת עניים ביום שמחתכם

500.00 

סל מזון על סך 100 ₪ לסעודת שבת

100.00 

סעודת מצוה לכבוד הושע בן בארי

500.00 

חצי מטר בבניין הקריה

99.00 

מטר בבניין הקריה

199.00 

כנדבת ליבך בבניין הקריה

תרומה מינמלית: 1.00 

סעודת אזכרה לעילוי נשמת הנפטר

500.00 

הקדשת שבוע לימוד

260.00 

הקדשת יום לימוד לברכה

180.00 

סל מזון למשפחה נזקקת כנדבת לבך

תרומה מינמלית: 1.00 

פדיון כפרות מהודר

18.00 

ﬨורה

הנצחﬣ

קהיﬥה

חסד