בניית מרכז רוחני

"עטרת מרדכי אליהו"

בעיר רחובות

הבניין החדש

הקמת מרכז רוחני על שם מרן הראשל"צ הגאון הצדיק הרב מרדכי אליהו זצוק"ל.

כ-1000 מ"ר  לרווחת הלומדים והמתפללים:

קומה א':  בית כנסת קהילתי מונגש/עזרת נשים
קומה ב':  בית מדרש וכולל אברכים

צפו במצגת - החזון רוקם עור וגידים:

נגן וידאו

בית כנסת ובית מדרש

בית כנסת גדול, נגיש לנכים, עזרת נשים פעילות בימות החול, שבתות וחגים (נוסח ספרדי). 
בית הכנסת ישמש גם גם מרכז קהילתי הפתוח כל ימות השבוע כולל בשבת לרבות לשיעורי תורה לציבור הרחב.

ספריה תורנית

ספריה תורנית לרווחת הציבור הרחב המכילה כ-3000 ספרים + 4 תוכנות מחשב (אוצר החוכמה, פרויקט השו"ת בר אילן,  אוצרות השו"ת,  תורת אמת) המכילים אוצר של עשרות אלפי ספרים בכל מקצועות התורה (הלכה, גמרא, השקפה, קבלה, חינוך ילדים, שלום בית, חסידות וכו' )

היו גם אתם חלק מבניית הבניין החדש

תוכלו לבחור כיצד לסייע מתוך מגוון האפשרויות

חצי מטר בבניין הקריה

99.00 

מטר בבניין הקריה

199.00 

כנדבת ליבך בבניין הקריה

תרומה מינמלית: 1.00 

ﬨורה

הנצחﬣ

קהיﬥה

חסד