בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

מי אנחנו

בית תורה וחסד “עטרת מרדכי אליהו”

על שם ולעילוי נשמת מו"ר מרן הראשל"צ המקובל האלקי הגה"צ הרב מרדכי אליהו זצוק"ל זיע"א
ולעילוי נשמת הצדיקים הקדושים: רבי יעקב, רבי ישראל, רבי מאיר ורבי אלעזר למשפחת אביחצירא זיע"א.

הוקם בשנת התש"ע ע"י תלמידו של הרב מרדכי אליהו זיע"א, הרב יגאל אבן דנאן שליט"א ושוכן ברח' הרב זכריה מדאר 31 א', רחובות.

במקום:
* בית מדרש יום (לרבנות ודיינות), ערב ואשמורת
* אזכרות לנפטרים
* לימוד משניות והזוהר הקדוש לעילוי נשמת הנפטרים
* חלוקת תלושי מזון לנזקקים
* שיעורי תורה לקהילה
* עלון שבועי מתורת מרן זיע"א

 

ﬨורה

הנצחﬣ

קהיﬥה

חסד

מה תוכלו למצוא אצלנו

המבנה

החזון שלנו

בזכותכם ובהשתתפותכם בס"ד נרחיב את מס' המשפחות הנתמכות על ידנו. נוסיף אור למשפחות הנזקקות בסלי מזון מכובדים . פעילות  "בית התמחוי"  תתרחב למקום הפתוח ופעיל 24 שעות ביממה לכל נצרך החפץ במוצרי בסיס – לחם חלב וגבינה, מטרנה לילדים וכו'. 

שותפות בבית מרן

כולנו שותפים בבניין החדש לכבוד מרן זיע"א

הירשמו לקבלת העלון השבועי שלנו למייל

שיעורים אחרונים מספריית השיעורים