מסירת שמות לברכה וישועה

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הקדשה

לברכה ולשפע לך ולבני ביתך

מי מאיתנו לא זקוק לברכה, להצלחה, לזווג הגון, לפרנסה טובה, להצלחה בניתוח, לבריאות איתנה, בריאות הנפש ובריאות הגוף ועוד ועוד.

בבית מדרשנו מקדישים:

יום לימוד  – בתרומה חד פעמית של 180 ש"ח.

שבוע לימוד- בתרומה חד פעמית של 260 ש"ח.

ברכת השנה  – בתרומה של 101 ש"ח לחודש למשך שנה .

מוזמנים לבחור את ההקדשה שלכם

בית המדרש "עטרת מרדכי אליהו" ברחובות מציע לך אפשרויות שונות לסייע ולהתברך בכל הברכות:

 
מה זה כולל:
סל מזון ככנדבת לבך. שותפים איתנו בחסד
סעודת מצוה לעילוי נשמת הנפטר לאברכים עמלי תורה
כל תרומה מעל 180 ש"ח תזכה בהקדשת יום לימוד תורה באשמורת הבוקר (לשם אחד) לברכה/ישועה לעילוי נשמת נפטר
– הנצחה מפוארת בבית המדרש. – תפילה עבור שם אחד מול קודש הקודשים למשך חודש. – תפילה עבור 4 שמות 36 חודשים באשמורת הבוקר
199 ש"ח למשך 36 חודשים
הנצחה מפוארת בבית המדרש החדש ותפילה בבית מדרשנו, למשך חודש, עבור שני שמות באשמורת הבוקר
99 ש"ח למשך 36 חודשים
ארבע סלי מזון לחודש-שליחים שלכם לחסד.
כל שבוע האזכרה – קדיש, אשכבה, לימוד, אמירת משניות והזוהר הקדוש
הקדשת סעודת אזכרה והברכות לעילוי נשמת הנפטר + הקדשת יום לימוד תורה + קדיש ואשכבה ביום האזכרה הקדשת דברי התורה בעלון השבועי  ואשכבה בשבת האזכרה (בהתראה של שבוע לפני)  
שנה שלמה של ברכה לך ולבני ביתך בהזכרת שני שמות לברכה ושני שמות נפטרים שיוזכרו בכולל אשמורת
הקדשת לימוד התורה כל השנה. קדיש ואשכבה במשך כל השנה הראשונה ועוד..
הנצחה מכובדת  לנפטר כולל אזכרה ביום הפטירה ואמירת משניות והזוהר הקדוש לעילוי נשמתו כל השנה.
הקדשת שבוע לימוד תורה לזכות לברכה וישועה ולהבדיל לעילוי נשמת נפטר.
הקדשת חודש לימוד תורה בבית מדרשנו ובשעת רצון באשמורת הבוקר.
יום האזכרה – קדיש, אשכבה, לימוד, אמירת משניות והזוהר הקדוש
תרומה כנדבת ליבך באחזקת התורה והחסד בבית המדרש

לוח ההקדשות שלנו

צפו בזמן אמת בלוח ההקדשות המוצב בבית המדרש "עטרת מרדכי אליהו" ברחובות.
(בשישי ושבת המסך מקובע)

ﬨורה

הנצחﬣ

קהיﬥה

חסד