איך מוחקים את החמס וישמעאל מהבית שלנו

יד' חשון
נגן וידאו

שיעור קצר ומדהים: איך מוחקים את החמס וישמעאל
מהבית שלנו ומגיעים להכרעה סופית בכל החזיתות?

מוזמנים להמשיך ולשלוח של חיילים, פצועים נעדרים ושבויים לתפילה בבית המדרש: https://chat.whatsapp.com/EHiJA93dNQcAnPBd37L6RE
הרשימה מתעדכנת מידי יום
בשורות טובות לגאולה וישועה ברחמים גדולים
באהבה וברוב חיבה בית תורה וחסד "עטרת מרדכי"
עטרת-מרדכי.קום

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: