הקדשת חודש לימוד

אחזקת אברך ונר דולק בבית המדרש. הקדשת כל חודש הלימוד ופעמיים ביום, בשעת רצון יוזכרו שמותכם לברכה וישועה.

ברכת השנה

שנה שלמה לברכה לך ולבני ביתך בהזכרת שני שמות לברכה ושני שמות נפטרים שיוזכרו בכולל אשמורת באמירת משניות והזוהר הקדוש לעילוי נשמתם כל לילה כל השנה! ובציוני צדיקים במהלך השנה!

פדיון נפש

פדיון נפש המסוגל מסוגל לפדות את האדם מכל צרה וגזירה רעה בישיבת המקובלים "בית אל"

הקדשת שבוע לימוד

הקדשת שבוע לימוד תורה לזכות לברכה וישועה
ולהבדיל לעילוי נשמת נפטר.

מזכירים את השם לברכה/ לעילוי נשמת גם בפתיחת היכל הקודש בשבת (במנחה).

בשבוע הלימוד נשלח אליכם צילום און ליין ממסך ה"פרנסים" שבבית המדרש ובו מוזכר השם לברכה.

תוכל לצפות בו גם באתר. (ניתן למסור עד 3 שמות)