בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

12 סלי מזון לשנה – 12 תשלומים

פעם בחודש סל מזון שלך למשפחה אחת לשבת, שותף בחסד לשנה.
1,200 ₪

1,200.00 

הקדשת שיעור תורה באתר

180.00 

כנדבת ליבך לסל מזון

תרומה מינמלית: 1.00 

סל מזון על סך 100 ₪ לסעודת שבת

100.00 

כנדבת ליבך לתורה ולחסד

תרומה מינמלית: 1.00 

הקדשת יום לימוד

180.00 

הקדשת חודש לימוד

1,000.00 

הקדשת שבוע לימוד

260.00 

הנצחה בלוח שנה

101.00 

פדיון נפש

360.00