בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

12 סלי מזון לשנה – 12 תשלומים

פעם בחודש סל מזון שלך למשפחה אחת לשבת, שותף בחסד לשנה.
1,200 ₪

1,200.00