בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

שבוע האזכרה

כל שבוע האזכרה – קדיש, אשכבה, לימוד, אמירת משניות והזוהר הקדוש

260.00