בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

סעודת מצוה לכבוד הושע בן בארי

סעודת מצוה הנערכת בימי שלישי לכבוד הנביא הושע בן בארי לכל הישועות

תרומה מינמלית: 500.00 

כנדבת ליבך לתורה ולחסד

תרומה מינמלית: 1.00 

הקדשת יום לימוד

תרומה מינמלית: 180.00 

הקדשת חודש לימוד

תרומה מינמלית: 1,000.00 

הקדשת שבוע לימוד

תרומה מינמלית: 260.00 

הנצחה בלוח שנה

תרומה מינמלית: 101.00 

פדיון נפש

תרומה מינמלית: 360.00 

נר התמיד בבית המדרש

תרומה מינמלית: 1,000.00 

ברכת השנה

תרומה מינמלית: 101.00 

סעודת אזכרה לעילוי נשמת יקירכם

תרומה מינמלית: 500.00