בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

סעודת מצוה לכבוד הושע בן בארי

סעודת מצוה הנערכת בימי שלישי לכבוד הנביא הושע בן בארי לכל הישועות

550.00