בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

סעודת אזכרה לעילוי נשמת יקירכם

הקדשת סעודת אזכרה והברכות לעילוי נשמת הנפטר + הקדשת יום לימוד תורה + קדיש ואשכבה ביום האזכרה
הקדשת דברי התורה בעלון השבועי  ואשכבה בשבת האזכרה (בהתראה של שבוע לפני)

 

550.00