בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

סעודת אזכרה לעילוי נשמת הנפטר

סעודת מצוה לעילוי נשמת הנפטר לאברכים עמלי תורה

550.00