בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

סל מזון על סך 100 ₪ לסעודת שבת

סל מזון על סך 100 ₪ לסעודת שבת – שליחים שלכם לחסד.

100.00