בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

סל מזון למשפחה נזקקת כנדבת לבך

מה זה כולל:

סל מזון ככנדבת לבך. שותפים איתנו בחסד

תרומה מינמלית: 1.00