בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

סל מזון למשפחה נזקקת כנדבת לבך

מה זה כולל:

סל מזון ככנדבת לבך. שותפים איתנו בחסד

תרומה מינמלית: 1.00 

הקדשת שיעור תורה באתר

180.00 

כנדבת ליבך לסל מזון

תרומה מינמלית: 1.00 

סל מזון על סך 100 ₪ לסעודת שבת

100.00 

כנדבת ליבך לתורה ולחסד

תרומה מינמלית: 1.00 

הקדשת יום לימוד

180.00 

הקדשת חודש לימוד

1,000.00 

הקדשת שבוע לימוד

260.00 

הנצחה בלוח שנה

101.00 

פדיון נפש

360.00