בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

סל מזון למשפחה נזקקת כנדבת לבך

מה זה כולל:

סל מזון ככנדבת לבך. שותפים איתנו בחסד

חשוב לציין את השם לברכה + שם האם והבקשה לברכה.

הקדשת שבוע לימוד

260.00 

הנצחה בלוח שנה

101.00 

פדיון נפש

360.00 

נר התמיד בבית המדרש

1,000.00 

ברכת השנה

101.00 

סעודת אזכרה לעילוי נשמת יקירכם

500.00 

סל מזון למשפחה נזקקת

שנת האזכרה

250.00