בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

מטר בבניין הקריה

– הנצחה מפוארת בבית המדרש. – תפילה עבור שם אחד מול קודש הקודשים למשך חודש. – תפילה עבור 4 שמות 36 חודשים באשמורת הבוקר
199 ש"ח למשך 36 חודשים

199.00