בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

מטר בבניין הקריה

– הנצחה מפוארת בבית המדרש. – תפילה עבור שם אחד מול קודש הקודשים למשך חודש. – תפילה עבור 4 שמות 36 חודשים באשמורת הבוקר
199 ש"ח למשך 36 חודשים

199.00 

הקדשת שבוע לימוד

260.00 

הנצחה בלוח שנה

101.00 

פדיון נפש

360.00 

נר התמיד בבית המדרש

1,000.00 

ברכת השנה

101.00 

סעודת אזכרה לעילוי נשמת יקירכם

500.00 

סל מזון למשפחה נזקקת

שנת האזכרה

250.00