בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

כנדבת ליבך לסל מזון

תרומה כנדבת ליבך לסל מזון לחלוקה למשפחות נזקקות

תרומה מינמלית: 1.00