בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

כנדבת ליבך לתורה ולחסד

תרומה כנדבת ליבך באחזקת התורה והחסד בבית המדרש

תרומה מינמלית: 1.00