בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

כנדבת ליבך בבניין הקריה

כל תרומה מעל 180 ש"ח תזכה בהקדשת יום לימוד תורה באשמורת הבוקר (לשם אחד) לברכה/ישועה לעילוי נשמת נפטר

תרומה מינמלית: 1.00 

כנדבת ליבך לתורה ולחסד

תרומה מינמלית: 1.00 

הקדשת יום לימוד

תרומה מינמלית: 180.00 

הקדשת חודש לימוד

תרומה מינמלית: 1,000.00 

הקדשת שבוע לימוד

תרומה מינמלית: 260.00 

הנצחה בלוח שנה

תרומה מינמלית: 101.00 

פדיון נפש

תרומה מינמלית: 360.00 

נר התמיד בבית המדרש

תרומה מינמלית: 1,000.00 

ברכת השנה

תרומה מינמלית: 101.00 

סעודת אזכרה לעילוי נשמת יקירכם

תרומה מינמלית: 500.00