בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הקדשת יום לימוד

יום האזכרה – קדיש, אשכבה, לימוד, אמירת משניות והזוהר הקדוש

180.00