בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

חצי מטר בבניין הקריה

הנצחה מפוארת בבית המדרש החדש ותפילה בבית מדרשנו, למשך חודש, עבור שני שמות באשמורת הבוקר
99 ש"ח למשך 36 חודשים

99.00