בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הקדשת שיעור תורה באתר

בכל כניסה לשיעור ההנצחה תופיע לנצח נצחים

180.00 

הקדשת שיעור תורה באתר

180.00 

כנדבת ליבך לסל מזון

תרומה מינמלית: 1.00 

סל מזון על סך 100 ₪ לסעודת שבת

100.00 

כנדבת ליבך לתורה ולחסד

תרומה מינמלית: 1.00 

הקדשת יום לימוד

180.00 

הקדשת חודש לימוד

1,000.00 

הקדשת שבוע לימוד

260.00 

הנצחה בלוח שנה

101.00 

פדיון נפש

360.00