בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הקדשת שבוע לימוד

הקדשת שבוע לימוד תורה לזכות לברכה וישועה ולהבדיל לעילוי נשמת נפטר.
מזכירים את השם לברכה/ לעילוי נשמת גם בפתיחת היכל הקודש בשבת (במנחה).
אומרים קדישים ואשכבה עד ליום האזכרה. וכל השבוע אומרים משניות והזוהר הקדוש לע"נ הנפטר.
בשבוע הלימוד נשלח אליכם צילום און ליין ממסך ה"פרנסים" שבבית המדרש ובו מוזכר השם לברכה/לעילוי נשמת.
תוכל לצפות בו גם באתר. (ניתן למסור עד 3 שמות)

260.00