בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הקדשת שבוע לימוד

הקדשת שבוע לימוד תורה לזכות לברכה וישועה ולהבדיל לעילוי נשמת נפטר.

260.00