בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הקדשת יום לימוד לברכה

 

מה זה כולל:

מקדישים את זכות הלימוד בכולל יום, ערב ואשמורת לזכות התורם, לברכה, הצלחה וישועה בס"ד.

ביום הלימוד נשלח אליכם צילום און ליין ממסך ה"פרנסים" שבבית המדרש ובו מוזכר השם לברכה.

תוכל לצפות בו גם באתר.

חשוב לציין את השם לברכה + שם האם והבקשה לברכה.

180.00