בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הקדשת חודש לימוד

אחזקת אברך ונר דולק בבית המדרש. הקדשת כל חודש הלימוד ובשעת רצון, באשמורת הבוקר, יוזכרו שמותכם לברכה וישועה.

מזכירים את השם לברכה גם בפתיחת היכל הקודש בשבת (במנחה).

בחודש הלימוד נשלח אליכם צילום און ליין ממסך ה"פרנסים" שבבית המדרש ובו מוזכר השם לברכה.

תוכל לצפות בו גם באתר.

חשוב לציין את השם לברכה + שם האם והבקשה לברכה.

1,000.00