בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הנצחה בלוח שנה

הנצחה מכובדת  לנפטר כולל אזכרה ביום הפטירה ואמירת משניות והזוהר הקדוש לעילוי נשמתו כל השנה.

101.00