בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו"

ממשיכים את האור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

כל השנה-קדיש ואשכבה+ נר תמיד בבית המדרש

הקדשת לימוד התורה כל השנה. קדיש ואשכבה במשך כל השנה הראשונה ועוד..

1,000.00