“כִּי אָמַרְתִּי עוֹלָם חֶסֶד יִבָּנֶה”

תהלים פ”ט

סל מזון למשפחה נזקקת

סל מזון כנדבת לבך למשפחה נזקקת. שותפים איתנו בחסד
כנדבת לבך
מה זה כולל:

סל מזון כנדבת לבך. שותפים איתנו בחסד

מוזמנים לשתף אחרים:
דרכים נוספות לסייע: