בית התמחוי של "עטרת מרדכי אליהו"

כל תרומה - נטו לנזקקים!

מפעל החסד

"עטרת מרדכי אליהו", מקום יחודי של תורה וחסד, שפועל בעיר רחובות, באהבה, בהתמדה ובמסירות, במטרה להמשיך ולהגדיל את אור נשמתו הטהורה של מרן הראשל"צ הגה"צ הרב מרדכי אליהו זצוק"ל.

מוזמן להיות שותף איתנו בנתינה המיוחדת ולהאיר את אור הישועה לעם ישראל  דווקא בימים אלו  [לעמותה סעיף 46]

היו גם אתם חלק ממפעל החסד!

תוכלו לבחור כיצד לסייע מתוך מגוון האפשרויות

סל בחודש
למשך שנה

תרומה כנדבת ליבך לבית החסד

סל מזון אחד
למשפחה