כנדבת ליבך בבניין הקריה

כל תרומה מעל 180 ש"ח תזכה בהקדשת יום לימוד תורה באשמורת הבוקר (לשם אחד) לברכה/ישועה לעילוי נשמת נפטר

הקדשת חודש לימוד

אחזקת אברך ונר דולק בבית המדרש. הקדשת כל חודש הלימוד ופעמיים ביום, בשעת רצון יוזכרו שמותכם לברכה וישועה.