האם הלחימה בעזה לא הצליחה והיתה לחינם ח"ו? מה ה' רוצה מאיתנו?!

בס"ד לקראת שבת מתן תורה תשפ"ד אנכי ה' שלך ורק של עם ישראל! האם הלחימה בעזה לא הצליחה והיתה לחינם ח"ו? מה ה' רוצה מאיתנו?! חידוש עצום של אור החיים הקדוש זיע"א: איך הקב"ה ירד לשכון בתוכנו והוריד את התורה לארץ הרי "מעלין בקודש ולא מורידין"?! סיפור אישי עם מרן זיע"א: האם מי שלא מושלם […]