הכנות מרכזיות לחג הפסח

נערך בס"ד ע"י רבני ואברכי כולל "עטרת מרדכי" עפ"י פסקי מרן הראשל"צ הגה"צ הרב מרדכי אליהו זיע"א ההלכות למעשה הינן לפי מנהג הספרדים והאשכנזים כאחד.
איך מכשירים מקרר? פלטה? כיריים? וכל מה שחשוב לדעת על ההכנות לפסח

 

חיסול חמץ – לכתחילה לכל הדעות עדיף לסיים את כל החמץ ולא להגיע לצורך למכור לגוי. אם בכל זאת נשארו בידיו מצרכים שאינם כשרים לפסח, ויש לו הפסד, יכול למוכרם במכירת חמץ, או לפנות ל"יד לניסים" או ל"הוד ישראל", הם מוכרים לגוי ומחלקים לנצרכים לאחר הפסח ותבוא עליו ברכה. בכל מקרה ישתדל מאוד לא להשאיר במכירה חמץ גמור (מלבד בעל מכולת או מפעל), וישים החמץ במקום שתוכל להיות גישה לגוי במשך כל ימות החג.

כלים שאינם מיועדים לשימוש בפסח – צריך לנקותם היטב ולהצניעם במקום סגור שלא יבואו להשתמש בהם. ואין צריך למוכרם במכירת החמץ ואין צורך להגעילם. (כלי שאי אפשר לנקותו מחמץ הדבוק עליו – ישפוך על החמץ חומר שאינו ראוי לאכילה כגון אקונומיקה וכד' כדי לפגום את החמץ מאכילה).

כלים המיועדים לשימוש בפסח – הכלל שנתנו חכמים להכשרתם: "כבולעו כך פולטו", דהיינו באותה דרך שהכלי בלע את החמץ, כך יפלוט את החמץ שבו. בכל כלי הולכים אחר רוב תשמישו לענין הכשרתו, שאם השתמשו בכלי זה ברוב פעמים באמצעות רוטב – הכשרו בהגעלה בדוד מים רותחים, ואם רוב פעמים השתמשו בו ביבש – צריך ליבון באש. לפני הגעלה וליבון יש לנקות את הכלי מכל לכלוך וחלודה ככל יכולתו.

תנור אפיה – אין להכשיר תנור אלא בשעת הדחק, מכוון שבתוך דפנות הדלת מצטבר חמץ ממשי. וגם התנור עצמו צריך ליבון עד שינתזו ניצוצות, ובתנורים שלנו אי אפשר לעשות דבר זה. לכן לכתחילה עדיף להחמיר ולא להכשיר תנור כלל, אלא לנקותו היטב ולסוגרו עד לאחר הפסח ותבוא עליו ברכה. מי שרוצה בכל זאת להקל ולהשתמש בתנור יש לו על מי לסמוך ויעשה כדלהלן:

א. ינקה היטב את כל החמץ גם מדפנות ופינות התנור.  ב. ימתין 24 שעות ללא שימוש בתנור.  ג. ידליק את התנור בחום הגבוה ביותר למשך כשעה.

לגבי התבניות והמגשים יש חובה להחליפם בחדשים מכוון שאינם יכולים לעמוד בליבון חזק עד שיהיו ניצוצות ניתזים מהם.

מיקרוגל – לכתחילה דינו כתנור שאין להכשירו כלל. והמקל יש לו על מי לסמוך ויעשה כדלהלן: א. ינקנו היטב במטלית לחה.  ב. ימתין 24 שעות ללא שימוש. ג. ירתיח בתוכו כוס עם מעט מים ומעט חומר פגום (לא אקונומיקה).  ד. במשך הפסח יש לחמם בו מוצרים רק כשהם בכלים סגורים.

כיריים של גז – יש לנקות את כל החלקים היטב, את החצובות יש להגעיל ברותחים. והמחמיר גם ללבנם ליבון קל תבוא עליו ברכה. על מכסה הגז הכפתורים ומושב הכיריים יערה מים רותחים (והמחמיר לאחר כל זה לצפות את מושב הכיריים והחצובות בניר כסף תע"ב).

פלטה חשמלית– הכשרתה על ידי: א. ניקוי בעיקר במקומות החיבור.  ב. עירוי מים רותחים עליה מכלי ראשון (-ישירות מהקומקום הרותח ויעשה זאת כאשר הפלטה מנותקת מהחשמל).  ג. אחר כך יחמם את הפלטה לשעתיים.  ד. יכסה אותה בנייר כסף (בעיקר אם רגיל להניח חלות ישירות על גוף הפלטה, שבמקרה זה יש הסוברים שאין אפשרות להכשיר את הפלטה כלל משום שחייבת ליבון, אך אם אין באפשרותו לקנות פלטה חדשה ורוצה לסמוך על המקלים יקפיד על כיסוי בנייר כסף).

שיש – יש לנקותו היטב ואחר כך לערות עליו מים רותחים. אם מצויים בו חורים או סדקים – יסתום אותם בגבס וכד' . והמחמיר לכסות את השיש עם ניר כסף לאחר כל זאת תע"ב. ואם עורכים בצק על  השיש –  ראוי  לכתחילה לכסותו בניר כסף לאחר עירוי רותחים מכלי ראשון.

כיור מתכת או חרס – ינקנו היטב וישפוך עליו מים רותחים ומותר לשימוש. ואם הוא מחרס נכון לערות עליו רותחים 3 פעמים.

משולשים שבכיור – יש לנקות היטב את כל החורים הנמצאים בהם ואחר כך יערה עליהם רותחין בין אם הם מפלסטיק ובין אם הם ממתכת.

מדיח כלים –  יש לנקות היטב את המסננת , המגשים והרשתות. ואחר כך להפעיל את המדיח פעם אחת (עם חומרי ניקוי פגומים) בלי כלים בחום המקסמלי.

מקרר– צריך שטיפה וניקוי במים וסבון. את המגש התחתון במקפיא וכן את הקנט התחתון במקרר יש לשחרר מהברגה ולנקות תחתם. ואם יש מקום שיש בו חמץ ואי אפשר לנקותו, כגון בחריצים שבדלת או בין הגומי לדלת, ואי אפשר לנקותו עי סכין או קיסם – ישפוך שם אקונומיקה או חומר אחר בכדי שיפסל החמץ ממאכל.

גביע קידוש – והצלחת שלו צריכים הגעלה בגלל פירורי הלחם המתערבים לפעמים ביין.

מברשות שינים– טוב לקנות חדשות כיון שבין הפינות מצטברים פירורי מזון.

ניקוי שינים – יש לנקות את השינים ולהדיחם היטב בערב פסח אחרי שגמר אכילתו, וינקה היטב שלא ישאר חמץ אפילו בחורים ובסדקים.

שינים תותבות – יש לנקותם היטב ואין צריך להגעילם, אך יערה עליהם מים חמים מכלי ראשון  (אך לא רותחים כי שלא יתקלקלו מהחום).

שפתון ומשחת שינים –  צריכים הכשר לפסח.

זריקה באשפהקודם זמן איסור חמץ – יכול לזרוק את החמץ באשפה הציבורית, וטוב לזורקו בלילה כדי שיספיקו עובדי העיריה לפנותו קודם הפסח (וטוב לעוטפו בנייר מפני "כבוד הלחם"). וגם אם לבסוף לא פינוהו הרי הוא מופקר. אך בכל מקרה לא ישליכנו בפח האשפה הפרטי שבחצרו. לאחר זמן איסור חמץ –  חייב לשורפו ממש.

עוגות לפסח– חובה להקפיד על הכשר "מהדרין לפסח" בכל מוצרי הפסח, ויקפיד שברשימת מרכיבי העוגה יופיע "קמח ממצות" (-קמח מצה), ולא "קמח למצות" (-קמח רגיל), שאם לא כן יש בו חששות כבדים של חימוץ, ובודאי שאינו מהודר (לכן אין לקנות עוגות "מצה עשירה").

בשר שקונה לכבוד החג – לא יאמר ש"הבשר לפסח",  אלא "בשר לכבוד יו"ט" (או: "לחג").

חסה שקונה למרור – וכן כל ירקות עלים יקנה רק בשקיות ארוזות בהכשר הקובע שאין תולעים בעלים, וגם אז ישרה את כל העלים באמבטיית סבון וישטוף כל עלה בזרם מים חזק.

מה אוכלים בערב פסח? – אסור לאכול מצה בערב פסח (גם לא מצה מטוגנת). אך מצה מבושלת (שאין נכרים בה שברי מצה), כגון קנידלאך או תבשיל אחר מקמח מצה – מותר לאוכלו וברכתו בורא מיני מזונות. אך לא יאכל הרבה או מאוחר מדי, כדי שיגיע רעב לאכילת מצה מצוה בליל הסדר.

קמחא דפסחא – מי שאינו מזמין עניים לחג מחוייב לתת כפי יכולתו לעניים לפני החג, כדי שלכולם יהיה שמח.

פסח כשר ושמח!    

 לתרומה לקמחא דפסחא לחץ כאן

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהבלוג שלנו: