“כִּי אָמַרְתִּי עוֹלָם חֶסֶד יִבָּנֶה”

תהלים פ”ט

תיקון נפטרים ערב ראש השנה תשפ"ד

"אין נחת רוח בעולם שיכול הבן לגרום להוריו יותר מן התיקון הנפטרים... ויש בידי התיקון הזה להצילו ולהביאו למנוחתו." (עפ"י הנכתב במאמרי רבותינו ז”ל:)
180 ש"ח לכל שם
מה זה כולל:

התיקון יערך בבית מדרשנו "עטרת מרדכי" ובשיתוף ישיבת המקובלים בית אל

מול קודש הקודשים

בליל שישי – ערב שבת ניצבים

כ"ח אלול (14/9)

הרישום עד ליום שני כ"ה אלול תשפ"ג (11/9) בשעה 12:00

 

מוזמנים לשתף אחרים:
דרכים נוספות לסייע: