שמות לתיקון הנפטרים

מוזמנים לרשום את השמות לתיקון הנפטרים לאחר ביצוע התרומה (180 ש"ח לכל שם). 
יהי רצון שיתקבלו התפילות לרצון

שמות לתיקון הנפטרים