שמות לפדיון נפש

מוזמנים לרשום את השמות לפדיון נפש לאחר ביצוע התרומה. 
יהי רצון שיתקבלו התפילות לרצון

שמות לפדיון נפש