שמות לתפילה בפיטום הקטורת לישועה ורחמים

מוזמנים למסור שמות לפיטום הקטורת- לישועה ורחמים והתרת נדרים.
52 ש"ח לשם- לחיזוק לומדי התורה להצלחת המערכה
המעמד מתקיים בבית מדרשנו מידי יום שישי בשעה 10:30. ניתן למסור שמות עד לשעה 16:00 בימי חמישי 

שמות לתפילה: