פרטים אישיים ושמות לתפילה

נא לציין בבקשה עד שישה שמות בלבד לתפילה, שמות שיוגשו לאחר הזמן שהוגדר לא ימסרו לתפילה, עמכם הסליחה!

שמות לתפילה: