פרטים אישיים ושמות לתפילה בליל פורים הקדוש

כל התורם 520 ש"ח ומעלה למצוות פורים לבית מדרשנו מוזמן באהבה למסור עד 10 שמות לתפילה בליל פורים

שמות לתפילה: