שיעור מיוחד לכבוד הילולת הצדיק הרב יצחק כדורי זיע"א

כ"ט טבת תשפ"ב
נגן וידאו

לימוד מיוחד לכבוד הצדיק הטהור המקובל האלוקי רבי יצחק כדורי זיע"א שהיום ערב יום הילולתו.
סיפור מדהים : מה הצחיק את חכם כדורי לאחר שנשפך מרק על קמיע שעבד עליו במשך כ 3 שעות רצופות? מה היה הקשר הנסתר ו"חלוקת התפקידים" בין מרן הרב מרדכי אליהו זיע"א לבין חכם יצחק כדורי זיע"א? מי חיבר את החלק השישי של הספר "כרם שלמה" של המקובל האלוקי חכם סלמן אליהו (אביו של מרן הרב מרדכי אליהו זיע"א)? סיפור מדהים: מי זכה לומר "שמע ישראל" עם הרב כדורי זיע"א בעת עלייתו השמימה? בזכות מה זכה דוד המלך ע"ה שהפך הקב"ה מספדו למחול – "הפכת מספדי למחול לי"? הלימוד לנו: הצדיקים רואים רק טוב, ובזה בכוחם להפוך כל רע לטוב! בתפילה שזכות כל הצדיקים זיע"א תעמוד לנו לחן וחסד ישועה ורחמים מרובים באהבה וברוב חיבה בית תורה וחסד "עטרת מרדכי" https://myapplicard.co.il/card/ateret-mordechai/

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: