שיעור מיוחד- התועדות חברים לכבוד י"ט כסליו

כ"א כסלו-פרשת וישב
נגן וידאו

במה זכה יוסף הצדיק לשלוט על כל העולם מה שלא זכו אפילו האפילו האבות הקדושים?

מכח מה זכה בעל התניא זיע"א לכופף תחתיו את כל מלכות רוסיה, ולהתרומם מעל כל מתנגדיו?

הלימוד לנו בס"ד : אם אתה מוכן למסור את עצמך ואת חייך למען אחיך – אתה אכן "שטנו של עשו", ואף אחד לא יוכל עליך!

השיעור מוקדש לרפואת וישועת הנשים היקרות:
ליהיא שי בת אסנת תחי'
אירית בת רונית תחי'
בתוך שאר חולי עמו ישראל

באהבה וברוב חיבה
מבית תורה וחסד
עטרת מרדכי אליהו

הזדמנות נדירה לשותפות והנצחה בבניית בית לכבוד מרן זיע"א
https://tinyurl.com/4hy8dws2

לשותפות בסלי מזון לשבת https://tinyurl.com/msuuxxk8

לעמותה ניהול תקין ואישור מס הכנסה לפי סעיף 46

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: