שיעור מחכים ומחזק לעשירי בטבת

י' טבת
נגן וידאו

שיעור מיוחד לעשירי בטבת יום הקדיש הכללי.

האם: "ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס שהחריבה את ביתנו",
היא ענוה פסולה או טובה? ואם היא פסולה אז למה קוראים לה "ענוה",
ולמה הוא הוזכר "כרבי", ולמה זה בכלל נכתב בגמרא?!

היכן היתה השכינה במשך 6 חודשים מאז שיצאה מירושלים בי' בטבת? ולמה היתה שם?

מה זה "אמת" ומה זה "שלום", שבזכותם הכל יתהפך לטוב?

בברכת ובתפילת " הצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים"

מאירים את העולם הצטרפו אלינו https://tinyurl.com/4c3cb8vc

באהבה וברוב חיבה מבית
תורה וחסד
עטרת מרדכי

קיבלת את כרטיס הביקור החכם של עטרת מרדכי אליהו

לעמותה ניהול תקין ואישור מס הכנסה לפי סעיף 46

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: