שיעור לפרשת השבוע – וארא תשפ"ב

כ"ו טבת תשפ"ב
נגן וידאו

בס"ד לקראת שבת פרשת וארא תשפ"ב

שיעור מחזק מהפרשה שלנו פרשת "וארא", למעלה העצומה של כל אחד מאיתנו, כל אחד כלפי עצמו, ועל מעלת כלל ישראל אצל השי"ת.

כיצד יתכן שהרמב"ם פסק: "כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו" (הלכות תשובה פ"ה ה"ב) – מה אני באמת יכול להיות צדיק כמשה?!

היכן הפסיקה הזו של הרמב"ם זיע"א כתובה במפורש בפרשת השבוע שלנו "וארא"?

מי יותר צדיק:
אחד שלומד 10 שעות תורה ברצף או אחד שלומד רק שעה ביום, אחד שנותן אלף ₪ או אחד שנותן ₪ אחד לצדקה?

בזכות מה האריך הצדיק הקדוש רבי יצחק כדורי זיע"א ימים באורך מופלא וזכרונו היה מעל הטבע?

מה התיקון המרכזי שמציע רבי יעקב אביחצירא זיע"א לתיקון הברית בימי השובבי"ם?

מזל חודש שבט הוא דלי – ברכה, ורק צריך לדאוג שלא יהיה חור בדלי… – איך מאתרים נזילה?

*הלימוד לנו: תמשיך בשליחות שלך – אתה צדיק – רק תדאג שלא יהיה חור בדלי – שלא תהיה לך מחלוקת עם אף יהודי!

לשמיעת השיעור—–

שבת שלום… באהבה וברוב חיבה

מבית תורה וחסד

"עטרת מרדכי"

 

קרדיט תמונה מאתר : freepik

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: