שבת הילולת מרן זצ"ל

יט' סיון תשפ"ב פרשת שלח לך
נגן וידאו

שבוע עליית מרן זיע"א לישיבה של מעלה.

שיעור מיוחד לכבוד הילולת מרן זיע"א – מרדכי היהודי –

מרן הצדיק מו"ר ועט"ר הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, ש"רוח אחרת היתה עימו"

שכל חייו חינך ואמר באהבה ובאמונה: "עלה נעלה!"
נעלה ברוח טהרה,
נעלה ברוח קדושה,
נעלה ברוח אהבת התורה,
נעלה ברוח אהבת ישראל,
נעלה ברוח אהבת ארץ ישראל – "טובה הארץ מאוד מאוד"!

סיפורים אישיים ומתורתו הטהורה של מרן זיע"א – "לזכר עולם יהיה צדיק".

לכבוד הילולת מרן הזדמנות נדירה בבניית בית לכבודו
https://tinyurl.com/4hy8dws2

שבת שלום ומבורך
באהבה וברוב אהבה וחיבה
מבית מדרשנו " עטרת מרדכי"
https://myapplicard.co.il/card/ateret-mordechai/

זכות מרן זיע"א תעמוד תגן ותושיע עליכם ועל כל ישראל לגאולה וישועה ברחמים.

באהבה וברוב חיבה

"עטרת מרדכי"
עטרת-מרדכי.קום

לכרטיס ביקור שלנו לחץ כאן

לעמותה ניהול תקין ואישור מס הכנסה לפי סעיף 46

 

 

 

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: