“כִּי אָמַרְתִּי עוֹלָם חֶסֶד יִבָּנֶה”

תהלים פ”ט

פדיון נפש מיוחד בערב ראש השנה ויום הכיפורים

כל מי שעושים עבורו פדיון נפש בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים - "בודאי משלים שנתו" (שער הכוונות)
180 ש"ח לכל שם
מה זה כולל:

הפדיון יערך בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים

מול קודש הקודשים ע"י ראש ישיבת ישיבת המקובלים בית אל –

הגה"צ המקובל הרב ישראל אביחי שליט"א

הרישום עד ליום שני כ"ה אלול תשפ"ג (11/9) בשעה 12:00

 

מוזמנים לשתף אחרים:
דרכים נוספות לסייע: