פדיון נפש מיוחד ותיקון הנפטרים
המסוגל לישועה ורחמים מרובים

יערך בס"ד ביום חמישי כ"ח אלול (14/9)
ערב ראש השנה
בשיתוף ישיבת המקובלים "בית אל" ירושלים


לאחר ביצוע התרומה חזרו לכאן ולחצו על מסירת השמות לפדיון נפש/תיקון הנפטרים