פדיון נפש / תיקון הנפטרים בערב ר"ח ניסן
המסוגל לישועה ורחמים מרובים

ההכנסות קודש לקמחא דפסחא

יערך בס"ד בליל שלישי כ"ט אדר ב' (8.4) מחצות הלילה
בשיתוף ישיבת המקובלים "בית אל" ירושלים

השמות יוזכרו בלנ"ד ובס"ד בבית מדרשנו,
בציונו הטהור של מרן הגה"צ הרב מרדכי אליהו זיע"א
ובירושלים מול קודש הקודשים במניין מקובלים
ימים
שעות
דקות
שניות