“כִּי אָמַרְתִּי עוֹלָם חֶסֶד יִבָּנֶה”

תהלים פ”ט

פדיון כפרות מהודר

כמנהג ישראל נערוך בבית מדרשנו פדיון כפרות מהודר בערב יום הכיפורים ע"י ראש הכולל שליט"א. נא לרשום שמות גברים ונשים בנפרד (שם ושם האם)
המהודר ביותר לדעת מרן זצוק"ל (כמחיר תרנגול) – 50 ₪ לנפש. או – 36 ₪ לנפש. ומינימום – 18 ₪ לנפש
מה זה כולל:

פדיון הכפרות יערך בס"ד בערב יום הכיפורים בבית מדרשנו

ע"י ראש הכולל שליט"א.

כסף הכפרות יחולק לתלמידי חכמים הגונים

ולמשפחות נצרכות. לרישום השמות לפדיון כפרות לחץ כאן

פדיון הכפרות ללא עלות לכל המצטרף ל"ברכת השנה" עד לתאריך ו' תשרי (21/9) כולל פדיון נפש מיוחד בערב יוה"כ לשם אחד

מוזמנים לשתף אחרים:
דרכים נוספות לסייע: