ערב הילולת הבבא סאלי – סיפור מפליא על לימוד זכות

ג' שבט תשפ"ב
נגן וידאו

סיפור מפליא על לימוד זכות של בבא סאלי זיע"א שהביא להצלת חייל יקר שנפל בשבי במלחמת שלום הגליל -"ונקה, לא ינקה?!"

המשך הביאור הנפלא של סידנא "בבא סאלי" זיע"א על מזמור כ"א בתהילים הרומז בו ברוח קודשו את כל ענייני פרשיות השבוע שאנו נמצאים בהם – ענייני מכות מצרים, קריעת ים סוף והגאולה העתידה. שמעו דברי קודשו!

2 תיקונים נוספים ויקרים לימי השובבי"ם מספרו הקדוש "גנזי המלך" של הקדוש רבי יעקב אביחצירא זיע"א.

להאזנה לשיעור https://youtu.be/Rx16w2lReBw

זכות בבא סאלי זיע"א וכל הצדיקים תגן בעדכם מעתה ועד עולם בחסד ישועה ורחמים מרובים.

באהבה וברוב חיבה

בית תורה וחסד
"עטרת מרדכי"

קיבלת את כרטיס הביקור החכם של עטרת מרדכי אליהו

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: