המעלה העצומה של כל אחד מאיתנו

כ"ו טבת – פרשת וארא
נגן וידאו

שיעור מחזק מפרשת "וארא", על המעלה העצומה של כל אחד מאיתנו,
כל אחד כלפי עצמו, ועל מעלת כלל ישראל אצל השי"ת.
מי יותר צדיק:
אחד שלומד 10 שעות תורה ברצף
או אחד שלומד רק שעה ביום?
בזכות מה האריך הצדיק הקדוש רבי יצחק כדורי זיע"א ימים
באורך מופלא וזכרונו היה מעל הטבע?

מה התיקון המרכזי שמציע רבי יעקב אביחצירא זיע"א לתיקון הברית בימי השובבי"ם?

מזל חודש שבט הוא דלי – ברכה, ורק צריך לדאוג שלא יהיה חור בדלי…
– איך מאתרים נזילה?
הלימוד לנו: תמשיך בשליחות שלך – אתה צדיק –
רק תדאג שלא יהיה חור בדלי –
שלא תהיה לך מחלוקת עם אף יהודי!

שבת שלום ומבורך
"עטרת מרדכי"

 

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: