סיפורים מופלאים על בבא סאלי זצ"ל

ב' שבט
נגן וידאו

מה היה עושה בבא סאלי זיע"א עם חידושי התורה שכתב? –
סיפור שאולי טרם נכתב, ששמענו מפי קודשו של
מרן הרה"ג הרב מרדכי אליהו זיע"א

זכות בבא סאלי זיע"א וכל הצדיקים תגן בעדכם מעתה ועד עולם
בחסד ישועה ורחמים מרובים.

באהבה וברוב חיבה
בית תורה וחסד
"עטרת מרדכי"

קיבלת את כרטיס הביקור החכם של עטרת מרדכי אליהו

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: